Musik & Medmänsklighet – om musikens kraft att förändra

Musik & Medmänsklighet är en körfestival, föredrag och en internationell körledarkurs. Tillsammans bildar delarna en helhet som visar musikens koppling till vår medmänsklighet.

Evenemanget äger rum under sex intensiva dagar den 19-24 augusti, i Eric Ericsonhallen, Kulturfyren och Skeppsholmens folkhögskola och anordnas nu för fjärde året i rad.

På programmet står konserter med Fangekoret, en fängelsekör från Köpenhamn, vokalensemblen Voces Nordicae med föreställningen Earth Call, Manado State University Choir från Indonesien, VOICE & CELLO med Katarina och Svante Henryson, nystartade vokalensemblen Roliga Sångförsöket och Lilla Akademiens kammarkör.

Det blir föredrag och en internationell körledarutbildning under ledning av den kände kördirigenten André de Quadros. Den röda tråden är det medmänskliga och det genomsyrar allt som händer under festivalen.

Det var också körledaren, människorättsaktivisten och musikprofessorn André de Quadros som kläckte idén om att starta en kurs för körledare i musikaliskt och medmänskligt ledarskap i Stockholm vilket 2013 blev startskottet för festivalen Musik & Medmänsklighet. Körledarkursen CONDUCTING 21C – Musical Leadership for a New Century fick i år 30 ansökningar från hela världen, varav 10 kan beredas en plats. André de Quadros är en av de främsta i världen vad det gäller att använda musiken som ett verktyg för social förändring. Han har arbetat länge med körsång som en stärkande och helande kraft för bland annat fängelseinterner och flyktingar. Tillsammans med Eric Ericson International Choral Centre driver André de Quadros projektet Common Ground Voices – en kör där sångarna kommer från Israel, Palestina och Sverige. Han är också körledare för Manado State University Choir, en av de främsta i det stora körlandet Indonesien.

– Musik har alltid haft förmågan att trösta människor, att inspirera människor, att få människor att träffas och göra saker tillsammans, säger André de Quadros.

– Musiken har en enormt stor personlig betydelse för individen och för samhället i stort.

– Vi arrangerar Musik & Medmänsklighet för att vi tror att ett hållbart samhälle behöver en större dos medmänsklighet, en större förståelse för våra olikheter och varifrån vi kommer, säger Anna Larsdotter Persson, verksamhetschef på Eric Ericson International Choral Centre. – Musik är ett suveränt verktyg att använda sig av. Det är ett sätt för oss att flytta våra gränser och ifrågasätta våra normer och värderingar.

– Körsången kan vara en förenande kraft, säger Bo Nilsson, ansvarig producent på Eric Ericson International Choral Centre.

– Det ska finnas en medmänsklig stämning på scenen när vi sjunger ihop, som Island i fotbolls EM där alla stöttar varandra. Vi vill att den känslan ska sprida sig till hela publiken, redan från det ögonblick när du som publik hälsas välkommen till Ericsonhallen. På festivalen M&M vill vi skapa en atmosfär där du blir tilltalad, berörd och svarar tillbaka. Det handlar om kommunikation.

Musik & Medmänsklighet arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre och pågår under sex intensiva dagar på Skeppsholmen den 19-24 augusti i och runt Eric Ericsonhallen.

Läs mer om datum och tider på www.musikochmedmansklighet.se

Musik  & Medmänsklighet Facebook


Aktuellt