Riksstämma med konstruktiva diskussioner

Sveriges Körförbunds riksstämma hölls i år på Östasiatiska muséet, i samband med Körkraft. Där medverkade såväl ombud från de olika distrikten, som förbundsstyrelsen och distriktsansvariga.

 Stämman hålls vartannat år, och man gick därför igenom årsredovisningen för såväl 2014 som 2015. Ett budgetförslag för 2017-18 presenterades och godkändes.

Deltagarna diskuterade också vad förbundet ska syssla med för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen och skapa mesta möjliga medlemsnytta och hur framtiden för körförbundet ska se ut.

– Vi hade många roliga och givande diskussioner, både gemensamt hela stämman och i smågrupper, berättar förbundsdirektör Kerstin Fondberg.

Ett av ämnena som togs upp var hur man kan arbeta med körsång i integrationsprojekt. Stämman gästades av Jonas Hagström från Jämtlands musikskola, som driver projektet Rockin’ Pots. Det handlar om att driva en kör på en flyktingförläggning, som även samarbetar med en etablerad kör som man träffar och sjunger tillsammans med. Rockin’ Pots har blivit väldigt uppskattat och är en bra inspirationskälla för andra som vill driva liknande projekt.

– Vi kom också fram till att vi ska jobba mer på distriktsnivå. Det är viktigt att vi har distriktsansvariga i hela landet och vi ska jobba på att hitta intresserade personer som vill jobba för förbundet i distrikten.
Det skedde också några förändringar i styrelsens sammansättning. Jonas Engström avgick som ledamot. Elisabeth Hamrén som varit tillförordnad skattmästare invaldes som ordinarie ledamot. Dessutom valdes Astrid Ekermo och Monica Åslund in som nya ledamöter.


Aktuellt