La Cappella bjuder in till Damkörsfestival

Kören fyller 30 år under 2016 och firar med att bjuda in andra damkörer för att sjunga med varandra under en långhelg, att knyta nya kontakter och att inspireras av varandra och olika workshopsledare. Det kommer också tre damkörer från Norge, Island och Danmark.

Festivalen äger rum i Uppsala den 29:e september till den 2:a oktober 2016. Sista anmälningsdag är den 4:e april.

Festivalen inleds med en invigningskonsert i Domkyrkan på torsdagskvällen.

På fredagen blir det olika workshops. På kvällen blir det ett körmaraton i Baptistkyrkan. Körmaraton innebär en varierad och härlig konsert där körerna avlöser varandra med 15-minutersintervall.

Som en festlig avslutning på lördagen möts alla deltagande körer i en konsert i Uppsala Konsert & Kongress (UKK) där de sjunger i olika konstellationer och alla tillsammans. Dessutom medverkar en hemlig gästartist!

Efter konserten blir det avslutningsmiddag med alla deltagarna med mycket sång och glada upptåg.

Varje kväll blir det även tillfälle för körerna att träffas under avslappnade former för att lära känna varandra och knyta nya samarbets- och vänkontakter. På söndagen finns det slutligen möjlighet att sjunga med kören vid någon av Uppsalas kyrkors gudstjänster.

Läs mer här!


Aktuellt