Vem är Årets Eldsjäl inom körvärlden?

Nu kan du nominera en person till Årets Eldsjäl inom föreningslivet i fem olika kategorier: integration, hälsa, kamratskap, ledare och i en öppen kategori. Under den stora Eldsjälsgalan i mars nästa år, kommer Årets Eldsjäl att koras i var och en av kategorierna. Även en Årets Eldsjäl alla kategorier kommer att utses.

Bland de nomineringar som kommer in i respektive kategori, väljs fyra personer ut som allmänheten sedan får rösta på.

Bakom Årets Eldsjäl står föreningslivets spelbolag Folkspel.

– Det är mycket tack vare alla eldsjälar som vi har ett rikt föreningsliv idag. Vi vill genom att driva projektet Årets Eldsjäl under hela året lyfta fram och hylla alla de fantastiska eldsjälar som finns runt om i landet, säger Folkspels VD Hans Sahlin.

Till sin hjälp i jakten på eldsjälar tar de friidrottarna Emma Green och Khaddi Sagnia, som är ambassadörer för evenemanget.

– Utan alla de ideella krafter som har ställt upp inom klubben, hade jag inte varit där jag är idag, säger Emma Green, som hoppas kunna ge tillbaka lite genom att bli ambassadör för Årets Eldsjäl.

Körvärldens eldsjälar kan sannolikt återfinnas inom alla de fem kategorierna!

Möjligheten att nominera stänger vid olika tidpunkter i de olika kategorierna:

Integration 30 april 2016, Hälsa 30 juli, Kamratskap 30 september, Ledare 30 november och Öppen 15 januari 2017.

För mer information och för att nominera, gå in på www.aretseldsjal.se.

Om Folkspel

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag. Ägare är 72 riksorganisationer med 35 000 föreningar och över 5 miljoner medlemmar.

Det finns inga privata intressen, allt överskott går till Sveriges föreningar.


Aktuellt