Körsång ska bygga broar i Biskopsgården

Att sjunga i kör är ett fantastiskt sätt att komma in i det svenska samhället. Just nu är det flera integrationsprojekt med körsång som gemensam nämnare.  Sveriges Körförbund har initierat ett av dem, som är på gång i Biskopsgården i Göteborg.

Att sjunga i kör är inte bara en av Sveriges mest populära fritidsaktiviteter. Alla körsångare vet att man kan få vänner man knappast skulle ha träffat annars, människor i alla åldrar och med olika bakgrunder och yrken. Om du är nyanländ till vårt land, varför inte prova på denna ”nationalsport”? Och för infödda svenskar är det berikande att få lära känna människor från andra kulturer. Två självklarheter kanske, men också bakgrunden till att idén med körsång som integration väckts på flera håll.

Kerstin Fondberg, förbundsordförande i Sveriges Körförbund har initierat ett körprojekt i invandrartäta Biskopsgården i Göteborg. Efter ett möte med representanter från stadsdelsnämnden Västra Hisingen, Körcentrum Väst och Sjumilahallen beslutades att det ska startas en kör för människor med invandrarbakgrund, dit självklart även infödda svenskar är välkomna. Det blir Sjumilahallen och Körcentrum Väst som kommer att driva projektet.

Kicki Jabbala är verksamhetschef i Sjumilahallen och har fått i uppdrag att marknadsföra projektet.

– Jag kommer att jobba mycket genom att nätverka och tala med nyckelpersoner i området, berättar Kicki Jabbala.

– Andra kanaler som vi kommer att använda är bland annat lokalradio som finns på tolv språk här och annonser i lokala tidningar.

Under våren ska man också se över repertoar, översätta sånger och leta finansiering.

Avsikten är att kören ska startas hösten 2016.


Aktuellt