Gör din röst hörd på Riksstämman

Riksstämman är Sveriges Körförbunds högsta beslutande organ. Där kan du som medlem direkt påverka förbundets arbete och inriktning. Ta chansen att nominera ombud och att skicka in motioner!

I år anordnas Riksstämman i anslutning till försommarfestivalen Körkraft. Stämman äger rum på eftermiddagen den 28 maj och liksom Körkraft på Skeppsholmen i Stockholm.

– Genom att lägga stämman i anslutning till Körkraft har vi tänkt att det ska bli enkelt och trevligt för ombuden eftersom man kan delta både i stämman och i festivalen, säger Kerstin Fondberg, förbundsdirektör.

Varje medlem kan nominera ombud som för körsångarnas talan. Ombuden ska vara medlemmar i körförbundet och vara bosatta i det distrikt de representerar. Man kan nominera sig själv. Medlemmarna kan också skicka motioner till stämman om såväl stora som små frågor.

Nomineringarna sker på körförbundets hemsida med hjälp av medlemmarnas personliga inloggning. När en person har nominerats tar kansliet kontakt för att förvissa sig om att personen accepterar nomineringen. Därefter sker omröstning på hemsidan.

– Vi behöver ett ombud från alla våra distrikt. Det är viktigt att varje del av landet har någon som tar tillvara deras intressen, förklarar Kerstin Fondberg.

Gå in här för att nominera (obs! du måste vara inloggad!):


Aktuellt