Workshops vässade Västmanlands körsångare

Västmanlands distriktsansvarige Kella Næslund bjöd i våras in körsångare för att spåna idéer till gemensamma aktiviteter. Det resulterade i en dag med lärorika workshops. 

– Eftersom jag var rätt ny som distriktsansvarig, tyckte jag att det var bra att höra med medlemmarna vad de ville att körförbundet skulle anordna för evenemang. Vi hade ett väldigt konstruktivt möte, där också förbundsdirektören Kerstin Fondberg deltog, berättar Kella Næslund.

Gruppen enades om att de ville arrangera en dag med olika matnyttiga workshops för körer. Idén förverkligades i oktober. Totalt deltog ett 70-tal personer i tre olika stationer enligt ett roterande schema i Västerås konserthus. Under rubriken Tips & trix för marknadsföring av körens konserter pratade marknadsföringscoachen Susanne Widsell om hur man kan hitta nya möjligheter att marknadsföra kören i dagens kommunikationssamhälle.

Sångpedagogen Kerstin Sonnbäck drillade deltagarna i sångteknik i sin workshop.

Maria Hammarlund, frilansande koreograf, hade bett deltagarna förbereda ett stycke som de skulle kunna utantill och som hon kunde arbeta sceniskt med.

– Responsen var väldigt positiv, kommenterar Kella Næslund som tänker upprepa upplägget med att bjuda in körsångare för att tillsammans med Kerstin Fondberg hitta idéer för gemensamma aktiviteter 2016.

Fortbildningsdagen genomfördes med bidrag från Sveriges Körförbund till arvodena för de tre workshopsledarna samt från Västmanlandsmusiken till lokalhyra.

Körer som deltog:

Västerås Folkkör

Engelbrektskören

Västerås Manskör

Pro Musica

Singoalla.


Aktuellt