Körledare blev Halmstads kulturpristagare

Ing-Marie Ek är en engagerad körledare som bland annat leder körerna Cantabile, Per Coco och Nova Cantica. Många av hennes körelever har blivit professionella sångare, mycket tack vare Ing-Maries uppmuntran.

Hon har även uppmärksammats på riksnivå där hon av Ungikör utsetts till Årets barn- och ungdomskörledare.

– Ing-Marie Ek tilldelas priset för sina mångåriga och framgångsrika insatser för att inviga ungdomar i musikens mysterier och möjligheter, motiverar kulturnämndens ordförande Sven Palmkvist (M).

Halmstads kommuns kulturpris har sedan 1967 årligen delats ut till en person, grupp eller organisation, som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område


Aktuellt