Jubileumskonserter med tillbakablick och framtidsspaning

Radiokören har haft ett intensivt år med bland annat en succéturné i Japan. Nu när jubileumsåret går mot sitt slut firar kören och chefsdirigenten Peter Dijkstra med två konserter. Fredagen den 20 november bjuder de på tillbakablickar på de 90 åren med musik av bland andra Bach, Stenhammar, Poulenc, Nystroem, Brahms.

– Här kommer förstås Eric Ericssons anda att vila över konserten, eftersom han har haft en sådan stor betydelse för kören, berättar Arne Lundmark som är programchef för Radiokören.

Den andra konserten, lördagen den 21 november, blir en titt i framtiden. Då bjuds det på verk av bland annat kompositören Wenjing samt tre uruppföranden av Storm, Smite, Einarsdotter. Då kommer även barn från en musikklass att medverka.

– Idag är konkurrensen mycket hårdare än den var när kören var ny. Det finns många oerhört duktiga körer, men vår ambition är fortfarande att vara en stigfinnare i körvärlden, att alltid ligga i framkant både när det gäller att utveckla körinstrumentet och att hitta och beställa nya bra verk för kör, säger Arne Lundmark som hoppas att konserterna ska locka såväl gamla, trogna besökare som nya körvänner.   

 
Foto: Kristian Pohl

Aktuellt