Upphovsrätt – så funkar det

Det blir så tokigt ibland. Så säger Lotta Lillieström Stenberg, musikadministratör på Mono Music som har hand om rättigheterna till en del av Benny Anderssons musik.

– Vi får in pressklipp och kan se att körer till exempel kallar en föreställning Katarina från Duvemåla, och blandar Duvemålamusiken med marschmusik. Så får man naturligtvis inte göra, förklarar hon.

– Många tror att bara de blandar in annan musik så är det ok, eftersom man inte framför hela musikalen. I själva verket blir det ju bara värre. Ett annat vanligt problem är att man plockar bilder på Helen Sjöholm i gungan eller Benny Andersson till affischen. Det ger publiken en bild av att de ska medverka, vilket inte alls är fallet.

Lotta Lillieström Stenbergs arbete syftar till att säkerställa att Benny Anderssons musik används på ett etiskt och korrekt sätt. Målet är att inte att förhindra att musiken spelas eller sjungs, understryker hon, utan att se till den används som kompositören vill i stort och smått.

Vad får man då göra? Cirka 4-5 låtar, eller 30 minuter, ur varje musikal är okej i en konsert med blandad repertoar. Arrangemangen ska vara godkända, och egna arrangemang ska skickas in för bedömning. En tumregel är också att ju närmare i tid musiken ligger, desto känsligare är det. Abbas låtar är därför mer fria att bearbeta än till exempel Kristina-musiken.

– Det är otroligt populärt att sjunga musik av Benny. Både körer och publik älskar den och det är ju viktigt och roligt. Vi ser att vi behöver ge något tillbaka. Därför ger vi ut allt fler notutgåvor med körarrangemang som har godkänts av oss, säger Lotta Lillieström Stenberg.

– Allra viktigast är att höra av sig till oss och fråga om man undrar något. Vi tycker ju bara att det är kul, och svarar gärna!

På bilden: Maria Ylipää och Robert Noack i Kristina från Duvemåla. Foto: Mats Bäcker

Fotnot: För frågor om rättigheter etc se längre ner på sidan.

FAKTA Upphovsrätt i korthet

Den som skapat musik eller text har rätt att bestämma hur denna används. Upphovsrätten varar i 70 år efter upphovsmannens död. Musikskaparen har alltid rätt till ersättning när musiken spelas offentligt, spelas in eller kopieras. Därför är det olagligt att kopiera noter, och kören måste rapportera in sina konserter till STIM.

Man får inte ändra i upphovsrättsskyddad musik, och ska också ange upphovsrättsmannens namn. Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste söka tillstånd från musikskaparen eller musikförlaget. Arrangören har därefter upphovsrätt till själva arrangemanget. Vissa enklare saker – som ackordanalyser, tonartsbyten och transkriptioner – får man göra utan tillstånd.

Vill kören sätta upp exempelvis en musikal eller en opera måste tillstånd sökas från musikförlaget som förvaltar rättigheterna.

Licenser/tillstånd enskilda titlar:

ABBA

Förlag Universal/Union Songs Musikförlags AB

Licenser för kommersiell användning samt godkännande av arrangemang och

textöversättningar administreras av Universal/Union Songs Musikförlags AB

(Rebecca.Edwards@umusic.com)

Printförfrågningar (utgivning av arrangemang/trycktillstånd) administreras av

Gehrmans Musikförlag (stefan.eklund@gehrmans.se)

Uthyrning av orkestermaterial administreras av Universal Music

Publishing/Mono Music AB, Lotta Lillieström Stenberg (lotta@monomusic.se)

Chess/Chess in Concert/Chess på svenska

Förlag 3 Knights Ltd

Licenser och förfrågningar som ovan

Benny Anderssons övriga musik inklusive Kristina från Duvemåla

Förlag Mono Music AB/textförfattarens förlag, oftast Björn Ulvaeus

Kopparnäset Immaterialrättigheter AB

Licenser för kommersiell användning samt godkännande av arrangemang och

textöversättningar administreras av Mono Music AB, Görel Hanser

(gorel.hanser@monomusic.se)

Printförfrågningar (utgivning av arrangemang/trycktillstånd) samt uthyrning av

orkestermaterial administreras av Mono Music AB, Lotta Lillieström Stenberg

(lotta@monomusic.se)


Aktuellt