Integreras med körsång

Körsång ska användas för integration i Uppsala. Uppsala musikskola, Sensus och Rädda barnen har startat ett projekt med körsång för nyanlända barn och ungdomar. Varje vecka erbjuds nyanlända barn att sjunga i kör i Grundstenenskolan.

Tillsammans med körer från Uppsala musikskola och Raoul Wallenbergskolan kommer kören att framträda vid olika tillfällen under läsåret.

– Genom att sjunga tillsammans stärker man integrationen och barnen lär sig svensk musik samtidigt som kunskaperna i svenska språket ökar, säger Bo Frick, rektor för Uppsala musikskola.

Medlemmarna i kören kommer från olika delar av kommunen. Just nu byggs kören upp och det är inte klart hur stor den blir.

Länsstyrelsen har beviljat 110 000 kronor till integrationsprojektet. Det är andra året som projektet genomförs.


Aktuellt