Mångkulturell Körfest i Stockholm

Den 10 oktober träffas körsångare från skilda kulturer och traditioner i Eric Ericsonhallen. Syfte: att mötas och inspireras i en tid med allt kallare samhällsklimat.

Mångkulturell Körfest. Så heter mötesplatsen som anordnas av studieförbundet Bilda, och som också ryms inom det större arrangemanget Världens Största Musikfestival.

– Bilda rymmer alla kyrkofamiljer utom Svenska kyrkan, samt en mängd profana körer. Det här är körer som normalt inte brukar träffas, berättar Karin Eklundh, som är körverksamhetsutvecklare på Bilda.

Arrangemanget tar avstamp i en körledardag som anordnades förra året. Det blev en smältdegel med folk från olika håll, möten mellan olika tonspråk och uttryck.

– Där fanns orientaliska tonskalor och ornamenterad folkmusik, säger Karin Eklundh.

– I glädjen efter detta började vi planera för en kördag, där också körsångarna får mötas för att lyssna, sjunga och inspireras av varandra.

Sex körer står på scenen under dagen: Etiopiska Ortodoxa kyrkan St Selasse, Cantabile Nova, Orientaliska Katolska kyrkan, Skeppsholmens Fredskör, Immanuel Nova och Vasa Gospel. Varje kör framträder med sina sånger men lär också ut en sång till publiken. Alla får varsitt programhäfte med fördjupning om de olika kör- och kyrkoinriktningarna.

– Det blir många körer från kyrkor, men det är absolut inte en sakral mötesplats. Här står musiken, tonspråket och klangidealen i fokus. 

Körfesten passar väl in i under Världens Största Musikfestival, ett arrangemang där alla studieförbund gått ihop för att ”hylla det svenska musikundret under en hel vecka”, som arrangörerna skriver på sin Facebooksida. Musikfestivalen pågår den 5-12 oktober.

För Karin Eklundh är Mångkulturell Körfest dessutom mer aktuell än någonsin, i samband med flyktingvågen från bland annat Syrien.

– Det här känns som en kärleksboost bland alla de kalla vindar som blåst nu ett tag. Vi vill erbjuda en annan ton, vara en motkraft, säger hon.

– Det är dags att säga hej till varandra!

Foto: Privat / Bilda


Aktuellt