Lyckat läger på Åland

Under fyra soliga dagar i mitten av augusti möttes vokalgrupper på Åland för att sjunga och utvecklas på Å Cappella Camp. Tillsammans med The Real Group och finska Rajaton – som tillsammans bildar storgruppen Leveleleven – fick deltagarna lyssna, prova, framträda och utvecklas.

– Vi försökte förlänga den musikaliska kärleksrelationen mellan The Real Group och Rajaton, förklarar Katarina Henryson, själv sångerska i The Real Group och en av arrangörerna.

Nästan 100 personer från 14 olika grupper deltog under lägerdagarna. Och fler hade velat komma – det fanns en väntelista, berättar Katarina Henryson.

– Det var väldigt duktiga vokalgrupper som var med. Vi försökte överbrygga gapet från amatörgrupp till professionell – hur kan man komma vidare?

Grupperna samlades tre och tre tillsammans med två coacher, och fick turas om att vara i fokus. På så sätt fick de coachning men även feedback, stöttning och inspiration från övriga deltagarna.

– De kände varandra rätt bra till slut. Och det är stimulerande att se hur man kan arbeta utifrån sin egen särart, säger Katarina Henryson.

– Det blev en oerhört fin stämning på lägret, vilket är viktigt för att kunna ta nya steg och vara påhejade av de andra.

Även Leveleleven behövde utvecklingsarbete.

– Lägerdeltagarna fick sitta med, och titta hur vi arbetar. Jag tror att det stimulerar kreativiteten att se hur andra jobbar. Det främjar också ett lärande som blir icke-hierarkiskt.

Såväl arrangörer som deltagare fick mersmak och nu pågår diskussioner om framtida satsningar. Även samarbetsparter på Åland har uttryckt vilja att se vokalgrupperna återvända.

– Nu måste vi se i vilken form vi ska gå vidare. Kan vi växa? Kan vi återkomma redan nästa år? Det är sådant vi måste fundera över, säger Katarina Henryson.

Foto: Markku Pihlaja


Aktuellt