Medlemskap som ger mer

Varför Kulturens bildningsverksamhet? (öppet brev från Tony Margeta)

Jag jobbar under hösten som projektledare för Sveriges Körförbund och Kulturens i ett samarbete för att värva fler medlemmar till båda organisationerna. Här följer lite information om fördelarna med medlemskapen i de båda organisationerna. Är ni intresserade av att veta mer så kontakta mig gärna!

Medlemsförmånerna i Kulturens bildningsverksamhet:

* Kulturens regioner kan gå in i olika satsningar tillsammans med sina föreningar (här: körerna). Satsningarna kan avse särskilda event, marknadsföring, etc.

* Kulturens kan hantera utbetalningar av arvoden till cirkelledare på uppdrag av samarbetsförening. Föreningen motfaktureras men Kulturens hanterar kontrolluppgifter till skattemyndigheten.

* Ledar- och ämnesinriktade utbildningar genomförs kontinuerligt runt om i landet. Kulturens utvecklar sina ledare genom individuellt anpassade fortbildningar via individuella kompetenscheckar.

* Kulturens kan stödja medlemsorganisationer med framtagande av studiematerial.

* Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen/repetitionen, inklusive resor till och från denna.

* Telefonkonferenslösningar med god kvalitet.

* Tillgång till bildsamling med verksamhetsbilder.

* Ramavtal för exempelvis layout, tryckning och större utskick.

* 30 kronor/studietimme (45 min).

Dessutom genomföras i höst en kostnadsfri kurs vid två tillfällen i ämnet PR/marknadsföring för körer. Kursen ska mynna ut i en ”examen” som i det här fallet blir julkonserterna. Till kursen skickar varje kör valfritt antal deltagare. Kursen arrangeras av Körförbundet med stöd av Kulturens.

För att få ansluta sig till Kulturens måste hela kören vara medlem i Sveriges Körförbund. Dock behöver kören inte tänka på inbetalningen av medlemsavgifterna till Körförbundet utan detta kan ske som en avräkning direkt från aktivitetsstödet från Kulturens. Medlemsavgiften till Körförbundet är 180 kronor per medlem och år, och då får både den enskilde medlemmen och hela kören en mängd förmåner. Första året får kören dessutom en välkomstrabatt på tio procent på medlemsavgiften till Körförbundet.

Som medlem i Sveriges Körförbund får du och kören:

* Stöd via regionala utvecklingspengar: medel som används av de distriktsansvariga för att initiera samarbeten, utbildningar och körprojekt.

* Återbäring – bidrag – till enskilda körer: pengar att söka för att täcka delar av körens kostnader för exempelvis noter, lokalhyra och STIM-avgifter. OBS: Pengarna sökes i efterhand.

* Tidningen Körsång direkt hem i brevlådan. Fyra nummer per år med högintressant information om vad som händer inom och utom Körsverige. Tidningen kompletteras 2015 med åtta digitala nyhetsbrev.

* Rabatt på nationella evenemang som förbundet anordnar, som exempelvis Försommarfestivalen Körkraft. Även rabatt på förbundets kurser, och resebidrag för att ta sig till kursen.

* Automatisk STIM-licensiering.

* Möjlighet att teckna förmånlig körförsäkring hos Folksam.

* Möjlighet att sälja lotter av olika slag, exempelvis BingoLotter; en fantastisk möjlighet att finansiera körens verksamhet.

* Rabatt på Nordic Choice Hotels, kan utnyttjas av kören men även av varje medlem privat. Rabatten är på 20 procent på hotell i en rad olika prisklasser och gäller samtliga Clarion Hotel, Clarion Collection, Quality Hotel och Comfort Hotel.

* Rabatt på trycksaker från Arkitektkopia, även denna förmån kan utnyttjas i privata sammanhang.

* Rabatt på SF Bios livesändningar av opera och balett från Royal Opera House i London.

Som medlemi körförbundet stödjer du också en ideell verksamhet som:

– organiserar och företräder körsång i Sverige.

– ser till att medlemsavgifter genererar mer pengar till körlivet – genom bidrag och lotterier.

– ställer samman och förmedlar information om festivaler och andra evenemang.

– arrangerar kurser för dirigenter och körledare på alla nivåer.

För att bli medlemmar i Sveriges Körförbund, gå in på: www.sverigeskorforbund.se/medlemskap!

Är ni redan medlemmar i körförbundet (OBS! hela kören), kontakta mig på nedanstående mailadress eller telefon så hjälper jag er med eventuella frågor.

Tillsammans kan vi stärka kulturen och körsången i Sverige!

Sångarhälsningar!

Tony Margeta

projektledare, distriktsansvarig Sveriges Körförbund, Stockholms län

Tel: 0702-787539, tony.margeta@sverigeskorforbund.se


Aktuellt