Kurs i marknadsföring för körer

OBS Texten har uppdaterats med nytt datum för senaste anmälan: 29 augusti. Observera även den nya orten: Istället för i Falkenberg kommer kursen att hållas i Varberg, Stockholm och Sundsvall.

Trött på att sjunga för halvtomma hus? I september ordnar Sveriges Körförbund en kurs i marknadsföring. Syftet är att inspirera och lära körerna att synas bättre.

– De flesta körer önskar locka fler till sina konserter. Men det är inte alltid så enkelt. Alla har helt enkelt inte de kunskaper som behövs, säger Tony Margeta, distriktsansvarig i Stockholm och ansvarig för kursen.

– Det är roligare att sjunga för en större publik! Dessutom är det ett enkelt sätt att stärka körens ekonomi, och också att ragga nya medlemmar om man behöver det.

Kursen hålls av Mikael Rosén, föreläsare och kommunikationsbyråledare med stor erfarenhet från just kultursfären. Vid två tillfällen möter han kursdeltagarna för att tala bland annat om hur man bygger upp budskap, anpassar det till målgruppen, skriver för olika kanaler och vilka vanliga fel som görs.

Deltagarna träffas den 19 september och den 14 november. Däremellan arbetar de självständigt med ett förslag till marknadsföring av körens egen julkonsert.

Kursen gästas också av en kördirigent – i skrivande stund är det inte klart exakt vem – som berättar om hur man sätter ihop en attraktiv konsert.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av kursen hålls den på tre orter: i Stockholm, Sundsvall och Varberg. Kursledarna finns i Stockholm men streamas live till de båda andra orterna.

Utbildningen hålls i samarbete med Kulturens bildningsverksamhet, och deltagarna kommer också att få information om studieförbundet och de fördelar ett medlemskap innebär. Mer om detta kan du läsa i Tony Margetas brev till körerna här.

Kursen är kostnadsfri för körförbundets medlemmar, och kostar 400 kronor för icke medlemmar. Då ingår ett års medlemskap i förbundet.

– Det är roligt att kunna erbjuda en så här intressant kurs som en ren medlemsförmån, kommenterar Tony Margeta.

Anmälan ska vara inne senast den 29 augusti via tony.margeta@sverigeskorforbund.se eller 0702–787539. Det går bra att komma hur många som helst från samma kör.

– Det är kort varsel, så anmäl er direkt. Men missa inte att ta med körens PR-ansvarige på detta! Glöm heller inte att ange namn på de som kommer, säger Tony Margeta.


Aktuellt