Urpremiär för satser om tid

Den 21 april uruppförs Sju satser om tid, ett verk som beställts av Sveriges Körförbund och skrivits av tonsättaren Per-Gunnar Alldahl, på Musikaliska i Stockholm. Medverkar gör bland annat Hägerstens Ungdomskör, Tyresö Ungdomskör och Nordiska Musikgymnasiets kör.

PG Alldahl, din uppgift var att komponera ett verk som andades tidlöshet. Hur gör man det?

– Jag tolkade det som att verket inte fick vara för modernt. Sedan hade jag en konkret tanke runt klangen: en treklang uppfattar jag som tidsbunden. Tar man bort en ton, och arbetar med tvåtonsharmonik, så tycker jag att det blir mer tidlöst. Dessutom arbetar jag ofta modalt, i andra skaltyper än dur och moll, vilket kanske också gör verket mindre tidsbundet.

De sju satsernas texter handlar alla om tid, på ett eller annat sätt. Hur har du valt ut dem?

– Jag har alltid sparat texter, så jag har en samling. När jag vet vad jag vill ha söker jag också gärna hos författare jag tycker om, Harry Martinson till exempel.

Hur svårt är verket – vem kan framföra det?

– I beställningen stod att det skulle vara måttligt svårt. Jag bedömer att det passar en duktig amatörkör.

Till sist, det har gått ett antal år sedan verket beställdes. Är du nöjd med det idag?

– Ja, av olika anledningar har det tyvärr fått ligga på is. Men faktiskt har det vunnit på det, då jag kunnat gå tillbaka och göra omprövningar, för att sedan skriva om delar. Ja, jag måste säga att jag är nöjd.

Nedan kan du läsa Per-Gunnar Alldahls egna ord om de sju satserna:

Sju satser om tid
för kör, orkester och soli (mezzosopran, baryton, recitation)

Finns det något mer tidlöst än tiden själv?
Den tanken har varit vägledande i mitt arbete med Sju satser om tid, som är en beställning från Sveriges Körförbund/Svenska Sångarförbundet och dåvarande Föreningssparbanken. Uppdraget var att komponera ett verk där stil och tonspråk andas ”tidlöshet”. Jag har därför valt texter som på olika sätt speglar just tiden och vårt förhållande till den.

Tiden flyr (Johan Olof Wallin)
Den första satsen – Prolog – bygger på en strof ur en svensk psalm: ”Tiden flyr, när vill du börja”, en kort och snabbt förbivirvlande upptakt, där stämmorna jagar varandra kring ett melodifragment ur koralen.

Tiden är ett barn (Bertil Gedda)
I den andra satsen är tiden ”ett barn som roar sig med oskyldiga lekar: kastar raketer mot månen och ändrar flodernas lopp”. Den glada och lite aningslösa dansen avbryts gång på gång och vi måste inse att barnet faktiskt också har destruktiva jättekrafter, som vi måste ta vårt ansvar för.

Den lilla ön (Harry Martinson)
Det sanna är ”en liten ö i varje sekel”, omgiven av ”krig och förödmjukelse, förtryck och död.” Barytonsolisten gestaltar i den tredje satsen sanningens öde genom tiderna. Tre historiska sanningssägare träder fram. Sokrates, representerad av en mandolin, som likt en bouzouki spelar den gamla Seikilos-sången, en tonsatt gravskrift från den grekiska antiken. Därefter talar Buddha, med klangen från antika cymbaler, och slutligen Kristus, genom en gammal dalakoral.

Ord om tiden (Nationalencyklopedin samt div. ordspråk och citat)
I den fjärde satsen sjunger kören svenska ordspråk. Den dystopiska stämningen i början – ”Ur led är tiden …” – övergår successivt i eufori – ”Dä ä tjyven så roligt att leva ändå!” Recitatören läser ur Nationalencyklopedins artikel om hur fysiker och filosofer betraktat tiden och hur vi kan uppleva den på olika vis.

Blommor och träd (Dom Helder Camara)
Den femte satsen, sjungen av mezzosopranen, är en sång om fascinationen inför blommor och träd. De talar till oss ”samtidigt om livets flyktighet och om evigheten”.

Klocksång (Elmer Diktonius)
”Klockan klämtar, malmen dånar”. Tam-tam och blåsinstrument – bronslurar? – påminner oss i den sjätte satsen om den eviga kampen mellan ont och gott.

Flyktigare vårt ögonblick (Karl Vennberg)
Min ambition i finalsatsen är inte att skapa en storslagen apoteos. I stället är flyktigheten återigen det centrala, och jag återknyter till prologens melodifragment. Orkesterns ständigt stigande rörelse når aldrig någon definitiv slutpunkt. Jublet finns där men förflyktigas snabbt och verket lämnar oss utan svar på livets gåtor.

P-G Alldahl

”Unga Musiker”, Musikaliska, Nybrokajen, tisdagen den 21 april 2015, kl. 19:00

Medverkande:

Hägerstens Ungdomskör, Tyresö Ungdomskör, Nordiska Musikgymnasiets kör.

Mezzosopran: Linnea Andreassen
Baryton: Viktor Rydén
Recitation: Thomas Jennefelt

Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO) Dirigent: Glenn Mossop 


Aktuellt