Nätverksträffar på Körkraft

Att bilda nationella nätverk för olika körgenrer har länge stått på körförbundets agenda. Nu ges möjlighet för intresserade att träffas under festivalen Körkraft i Stockholm.

– Vi vet att det finns intresse för åtminstone fyra nätverk: damkör, manskör, folksång och vokalensembler, säger Fredrik Bergh, sekreterare i Sveriges Körförbunds styrelse och ansvarig för träffarna.

– Nu ger vi möjlighet för de intresserade att ha ett första möte och diskutera vad man vill göra.

Första steget för nätverken är att skapa en verksamhetsplan, som förbundsstyrelsen formellt ska godkänna. Nätverket kan sedan börja arbeta omedelbart och får också en röst vid riksstämman 2016. Medel för verksamheten söks via distrikten.

– Om vi exempelvis säger att damkörsnätverket vill ha en storkörskonsert där man samlar körer från hela landet i Malmö, ja då söks pengar via den distriktsansvariga i Skåne, förklarar Fredrik Bergh.

– Tanken är också att de distriktsansvariga ska hjälpa till, för att exempelvis hitta lämpliga lokaler och knyta ihop intresserade körer.

Det finns mycket att göra inom ett genrenätverk, menar Fredrik Bergh.

– Jag är själv engagerad inom folkmusiken, och folksångsnätverket skulle kunna ägna sig åt utvecklingsfrågor: hur tar man tillvara den svenska visskatten? Hur kan man arrangera folkmusik för kör så att det blir folksång istället för ett klassiskt arrangemang? exemplifierar han.

– Det finns människor som vill göra mycket, och nu stöttar vi upp så att de kan komma igång. Och det behöver inte alls vara krångligt eller svårt!

Fotnot: Läs mer om Körkraft här!


Aktuellt