Det kom ett mail…

Kören Nevertheless från danska Århus letar svenska körer att samarbeta med: för gemensamma konserter och trevlig samvaro, till exempel. De mailade därför Sveriges Körförbund och bad om hjälp.

– Det är ju roligt om vi kan koppla samman körer som vill sjunga tillsammans, kommenterar förbundsdirektören Kerstin Fondberg.

Nevertheless består, enligt brevskrivaren, av 50 muntra medlemmar och sjunger nordiska visor och nyare rytmisk musik. Vid konserter använder sig kören vanligtvis av kompband.

Kontakt sökes med en eller flera svenska körer – men gärna så nära Danmark som möjligt för att minska restiden. Mer information och ljudfiler finns på www.neverthelesskoret.dk, och där finns även mailadress till ordförande Thøger som undertecknat mailet till körförbundet.


Aktuellt