Dags att söka dirigentkurser

OBS SE NY INFORMATION OM UTSTRÄCKT ANMÄLNINGSTID LÄNGST NER!

Nu är det åter dags att anmäla sig till Sveriges Körförbunds populära dirigentkurser. Ett nytt treårsavtal garanterar att kurserna blir kvar i Malmö till och med 2017.

Årets upplaga av dirigentkurserna, som anordnas av körförbundet tillsammans med Körcentrum Syd, innehåller sex spår: dirigering på elementär, fortsättnings- och avancerad nivå, barnkör- och gospelkörledning samt nyheten ungdomskörledning. Kurserna hålls på Malmö högskola den 10-16 augusti. Genomgången kurs ger 7,5 högskolepoäng.

– Vi är naturligtvis väldigt glada för det stora gensvaret som de här kurserna får, säger körförbundets ordförande Eric Sjöström.

– Sveriges Körförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Sveriges Kyrkosångsförbund – som tillsammans står bakom kurserna – har en samsyn om hur viktiga de här utbildningarna är för återväxten. I vårt samarbete får vi dessutom del av varandras kompetens och erfarenheter från olika delar av körlivet.

Ett nytt treårsavtal mellan körförbundet och Körcentrum Syd garanterar att kurserna kommer att anordnas i Malmö minst till och med 2017.

– Vi har stort förtroende för hur Körcentrum Syd genomför arrangemanget, säger Eric Sjöström.

Lena Ekman Frisk, körcentrumets föreståndare, poängterar att dirigentkursernas deltagare brukar vara mycket nöjda.

– Det visar våra utvärderingar. Dessutom utvecklar vi kurserna kontinuerligt, de ska inte se exakt likadana ut från år till år. Jag tror att årets nyhet, ungdomskörledning, blir ett bra tillskott som lockar många.

Till kurserna kommer deltagare från hela landet. Särskilt resebidrag finns att söka från Sveriges Körförbund. För anmälan kontakta kansliet eller gå in på Körcentrum Syds hemsida, där du kan läsa mer och ladda ner anmälningsblankett.

Kurs A, B och C är nu fulltecknade. För övriga kurser, där några platser finns kvar, är ny sista anmälningsdag 8 maj. Detta gäller alltså Barnkörledning, Att leda gospelkör och Ungdomskörledning.

FAKTA: Lärare

Dirigentkurs elementär: Björn Johansson

Dirigentkurs fortsättning: Fredrik Winberg

Dirigentkurs avancerad: Jan Yngwe

Barnkörledning: Anna Högberg

Att leda gospelkör: Maria Nordenback-Kress

Ungdomskörledning: Alexander Einarsson


Aktuellt