Fler förmåner för medlemmar

Nästa år fyller Sveriges Körförbund 90 år. Det gör man genom att ladda medlemskap med nytta och förmåner.

– Det ska vara attraktivt att vara med, säger ordförande Eric Sjöström.

 Rabatter på hotell, bio och trycksaker, samt återbäring för att driva körverksamheten är några av nykomlingarna i listan med förmåner som körförbundet erbjuder sina medlemmar.

– På grund av ändrade regler i vårt avtal med STIM, som skulle innebära kraftigt höjda kostnader för förbundet och medlemmarna från 2015, har vi under hösten aktivt försökt jobba med att på andra sätt göra medlemskapet så förmånligt som möjligt. Det har vi gjort bland annat genom att titta på körernas verksamhet, och vilka kostnader de har, säger Eric Sjöström.

– Nu fortsätter vi det här arbetet för att hela tiden försöka komma med olika specialerbjudanden för våra medlemmar.

Mer pengar ska gå ut till distrikten och körerna. Detta ska ske på två vis; genom regionala utvecklingspengar, som de distriktsansvariga disponerar, samt genom återbäring direkt till körerna.

Kerstin Fondberg, förbundsdirektör, poängterar att körerna har mycket olika verksamheter:

– Många arbetar inte med att göra konserter alls, men de har självklart ändå kostnader. På det här viset kan varje kör söka pengar för det som är aktuellt för just dem. Jag tycker att detta känns väldigt viktigt.

Exakt hur ansökningsförfarandet kommer att gå till är ännu inte klart. Mer information kommer vid årsskiftet.

Körförbundet fortsätter nu på bred front. Förbundet arbetar kulturpolitiskt för att stärka körsångens ställning i Sverige. Fler förmåner ska plockas fram. Framöver väntar också ett par större nationella projekt.

– Det är ännu för tidigt att prata om dem, men det är roliga projekt som bara vi har kraft nog att göra, lovar Eric Sjöström.

Du kan läsa mer om varje enskild förmån på Sveriges Körförbunds hemsida.

Exempel på medlemsförmåner:

* Regionala utvecklingspengar: medel som ska användas av de distriktsansvariga för att initiera samarbeten, utbildningar och körprojekt.

* Återbäring / bidrag till enskilda körer: pengar att söka för att täcka delar av körens kostnader för exempelvis noter, lokalhyra och STIM-avgifter.

* Rabatt på nationella evenemang, som exempelvis försommarfestivalen Körkraft i juni.

* Automatisk STIM-licensiering av alla medlemmar.

* Tidningen Körsång och de digitala nyhetsbreven med nyheter från förbundet och körvärlden.

* Förmånlig försäkring från Folksam, innefattar bland annat olycksfalls-, rese- och egendomsförsäkring.

* Möjlighet till att dryga ut körkassan genom att sälja Folkspels lotter.

* Rabatt på Nordic Choice Hotels och på trycksaker hos Arkitektkopia. Båda dessa förmåner kan utnyttjas av kören, men också av varje medlem privat.

* Rabatt på SF Bios livesändningar av opera och balett från Royal Opera House i London.


Aktuellt