Eric Ericsondagen firades

Eric Ericsondagen firas varje år i oktober, i samband med den kände körledarens födelsedag. Vartannat år firas dagen i Eric Ericsonhallen i Stockholm, vartannat år på annan ort ute i landet.

I år förlades dagen till Visby och Föreningen Sveriges Körledares konvent. Ett antal personer prisades. Mats Nilsson utsågs till Årets Körledare, och fick därmed ett stipendium på 50 000 kronor från Föreningen Sveriges Körledare, Inge och Einar Rosenbergs Stiftelse och Gehrmans Musikförlag. Läs mer om honom här. Årets Barn- och Ungdomskörledare blev Petter Ekberg, som leder körer i Göteborgs Domkyrka. Priset delades ut av UNGiKÖR och prissumman var 30 000 kronor.

Giovanni Impellizzeri från Södertäljeoperan, var och en av sångarna i The Real Group och Ida Fahl, sångpedagog och kompositör från Kalmar, fick vardera 15 000 kronor i stipendium från Madeleine Ugglas Stipendiefond. Carpe Vitams Music Travel Award på 50 000 kronor gick till Manado State University Choir i Indonesien.


Aktuellt