Riksstämma med framtidstro

De senaste två åren har varit en utmaning för förbundet, med bland annat ny organisation och stor personalomsättning. Nu är läget mer stabilt och förbundet har en tydlig riktning framåt.

Slutsatsen drogs flera gånger under riksstämman på Piperska Muren i Stockholm, där körförbundets representanter samlats.

– Mycket har gått i positiv riktning, men det finns också mycket som har tagit tid vilket får efterverkningar, konstaterade skattmästaren Johan Broman, när verksamhet och ekonomi 2012-2013 redovisades.

Framöver vill körförbundet satsa på distriktsverksamheten med ansvariga i alla distrikt, mer pengar ut till distrikten och fler aktiviteter för körsångarna. Ambitionen är också att öka medlemsantalet med tio procent.

– Vi vill ha dialogmöten med körerna, storkörsevenemang och hälsokörer. Vi vill också samverka nationellt runt exempelvis utbildning och forskning, och internationellt runt arrangemang som Nordisk-Baltisk körfestival i Riga 2015 – med ambitionen att minst 21 svenska körer ska följa med – Nordklang 2015 och Nordisk-Baltisk manskörsfestival på Island 2016, sade styrelseledamoten Fredrik Bergh.

De nya reglerna runt STIM-redovisningen, som innebär att STIM-avgifterna inte längre kommer att kunna ingå i sin helhet som en medlemsförmån, väckte en del frågor. Styrelsen föreslog att mer pengar fördelas ut till distrikten. Körerna ska därefter själva kunna söka pengar för det de vill ha hjälp med, till exempel delar av STIM-avgiften, lokalhyra eller arvode till musiker.

Ett motförslag med en rejäl höjning av medlemsavgiften – och möjlighet att behålla STIM-förmånen – väcktes. Efter livliga och engagerade diskussioner röstade stämman och styrelsens förslag vann med bred majoritet.

En ny styrelse valdes, med ordförande Eric Sjöström i spetsen. Läs mer om styrelsen här. Bengt Hall, förbundsordförande sedan åtta år, avtackades, liksom ledamoten Irene Perdahl.

Dagen bjöd på fler intressanta diskussioner och underhållning av Poliskören Stockholm. Mer om detta kan du läsa i ett längre reportage från riksstämman i Körsång nummer 3. Foto: Petra Westlin


Aktuellt