Konferens om barns sång

Barn och sång står i fokus under sångkonferensen i Vara Konserthus i september. Konferensen blir en final för Vara kommuns Skapande skola-arbete, Hela skolan sjunger, som pågått under läsåret och involverat alla kommunens grundskoleelever.

Under dagen föreläser bland annat Anne Johansson, musiklärare för Brunnsbo musikklasser, Rickard Åström, musiker med engagemang i musikens hälsoeffekter, och Simon Ljungman, körförbundets distriktsansvariga i Västra Götaland och också konstnärlig ledare för Hela skolan sjunger. Huvudtalare är Michelle James, VD för Sing Up, ett nationellt sångprojekt för skolor i England.

– Konferensen vänder sig till alla som är engagerade i barn och sång: musiklärare naturligtvis men även klasslärare för barn i lägre årskurser, kulturskolelärare, ungdomskörledare, lärare på musikhögskolor och lärarutbildningar samt kultursamordnare, säger Torbjörn Möller, producent på Vara Konserthus.

Om man är engagerad och intresserad förälder då?

– Då är man självklart också välkommen!

Sångkonferensen arrangeras i samarbete med Sveriges Körförbund, Vara kommun, Högskolan för scen och musik och Kultur i Väst. Stöd från Kulturrådet gör att kostnaden för dagen endast är 395 kronor.

Mer om konferensen läser du på Vara Konserthus hemsida, där det också går att anmäla sig fram till den 15 september.


Aktuellt