Körsångare kan få anställning

I förra veckan kom det unika glädjebeskedet: Kulturrådet beviljar pengar som ska användas för att göra Erik Westbergs Vokalensemble till en professionell kör.

– Jag hoppade högt av glädje, säger Erik Westberg, dirigent och professor i kördirigering vid Musikhögskolan i Piteå.

– Detta sänder en oerhört viktig signal som visar att man tror på vår verksamhet. Vi är självklart både glada och tacksamma. Tack vare de här medlen har vi nu möjlighet att jobba vidare med att hitta ytterligare sponsorer, och arbeta strategiskt.

Utvecklingsbidraget, som är på 160 000 kronor, har sökts av Norrbottens läns landsting just för inrättandet av en professionell kör. Initiativet kommer från Westberg och tanken är att hans vokalensemble blir grunden i den aktuella kören, bekräftar Elisabeth Lax, divisionschef för Kultur och utbildning i landstinget.

– Ja, så är det. Sedan måste vi naturligtvis vara förutsättningslösa vid själva rekryteringen. Det är inte givet att just de sångare som nu ingår i ensemblen kommer att anställas. Och det är fortfarande många bitar som måste falla på plats innan det slutliga förverkligandet.

Anställningarna föreslås bli på halvtid och omfatta en treårsperiod. Planerna på att inrätta en professionell kör har funnits ett tag men tack vare Kulturrådets stöd har man nu kommit ytterligare ett steg på vägen, menar Elisabeth Lax.

– Dessa utvecklingsmedel är viktiga för att komma vidare. Vi anser att det är viktigt att hålla vokalmusiken levande. Sång måste kunna prioriteras. Vi har också en fantastisk körledare i Erik Westberg, med högsta möjliga kvalifikationer.

Erik Westbergs Vokalensemble beviljades i april även Kulturrådsstöd för samarbete med komponisten Paula af Malmborg Ward. Bidraget är på 53 000 kronor.

Foto: Sebastian Lönberg


Aktuellt