Workshop med The Real Group

I väntan på en ny The Real Group Festival kan Stockholmssångare hämta inspiration hos Anders Edenroth och Morten Vinther. De båda sångarna från The Real Group håller den 3 maj i en inspirationsdag, som vänder sig både till enskilda körsångare, vokalgrupper och körer.

– Det blir ingen teoretisk dag, utan det kommer att handla om att delta, sjunga, men också lyssna in, säger projektledaren Karin Svinhufvud Söremark.

Hela vokalgrupper erbjuds möjlighet att sjunga sin egen repertoar med coachning. Enskilda körsångare bilder tillsammans en kör som sjunger på gehör, och provar olika rytmer och klanger med både fysisk och vokal utgångspunkt.

– Vi kommer att begränsa antalet deltagare så att det blir max 30-40 i varje grupp.

Och om man är en hel kör?

– Då får man höra av sig så kan vi säkert ordna en egen session vid ett annat tillfälle.

För The Real Group blir det här ett sätt att hitta nya former för att arbeta med utbildning och inspiration.

– Visst finns det planer på en tredje festival. Men det är verkligen en jätteapparat att dra igång och om, och när, det kan bli av är inte bestämt. I mellantiden kan gruppen ägna sig åt den här typen av arrangemang, säger Karin Svinhufvud Söremark.

– Det finns en fördel med det lilla formatet, det ger mer närhet. Tanken är att inspirationsdagar och workshops ska bli mer återkommande. Alla i gruppen är väldigt intresserade av att jobba på det här sättet.

Sista anmälningsdatum är den 23 mars. Mer information finns på The Real Group Academys hemsida.

Foto: Mats Bäcker


Aktuellt