Leif Åkesson Årets Körledare

Årets Eric Ericsondag ägde rum i Göteborg den 18 oktober och ingick i årets Körledarkonvent. Utmärkelsen Årets Körledare gick till Leif Åkesson, Skellefteå. Leif är dirigent bland annat för Skellefteå Kammarkör och Kammarkören Sångkraft. Priset på 50.000 kr delades ut av Sveriges Körledare, i samarbete med Inge och Einar Rosenborgs stiftelse och Gehrmans musikförlag. Årets Barn- och Ungdomskörledare blev Björn Johansson, Örebro.

Tre stipendier ur Madeleine Ugglas Stipendiefond på vardera 20.000 kr gick till Anna Cederberg-Orreteg, Stockholm, Anna Gustavsson, Stockholm, och Elisabeth Claesson-Trång, Rödön.

Carpe Vitam Music Travel Award på 25.000 kr gick till organisationen Spiritus Mundi för att ge dem möjlighet att fullfölja projektet Hayâtuna i Jordanien.


Aktuellt