Ingen Världsungdomskör i år

Det blir ingen Världsungdomskör i år. Arrangörerna av World Youth Choir meddelar att den ekonomiska krisen gjort det omöjligt att hitta tillräcklig finansiering av projektet. Världsungdomskören har sedan 1989 varje år bjudit in ungdomar från hela världen för repetitioner och en längre turné. Kören har samlats på olika platser, senast 2012 på Cypern.

World Youth Choir drivs av International Federation for Choral Music, Europa Cantat och Jeunesse Musicales. Sveriges Körförbund är medlemmar i de två förstnämnda och har också ansvarat för uttagningen av svenska deltagare i kören.


Aktuellt