Konsertguiden släcker ner

Konsertguiden.nu har under tolv års tid fungerat som ett kalendarium för svenskt musikliv. Initiativet till att starta en konsertkalender på internet där arrangörerna själva skulle kunna lägga in sina evenemang togs av MAIS – Musikarrangörer i Samverkan (där Sveriges Körförbund ingår). Samarbetspartner blev dåvarande Rikskonserter som sedan har drivit Konsertguiden.

I samband med Rikskonserters beslutade nedläggning hade MAIS fortlöpande samtal med Rikskonserter om Konsertguidens fortlevnad och utveckling. MAIS erbjöd sig också att mot ett initialt stöd ta över Konsertguiden och utveckla den, men Rikskonserter sökte andra samarbetspartner, som till sist tackade nej.

Så nu släcks Konsertguiden ner den 15 juni. 


Aktuellt