KÖRSAM läggs ner

KÖRSAM bildades 1970 och har sedan dess fungerat som ett samarbetsråd för rikstäckande organisationer inom svenskt körliv. Åtta körorganisationer har varit medlemmar i KÖRSAM, bland andra Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Svenska Arbetarsångarförbundet och Sveriges Körförbund. KÖRSAM har förutom att fungera som ett samråd också ansvarat för och genomfört flera aktiviteter som Årets Körledare och Körforum.

Vid KÖRSAM:s årsmöte den 19 mars beslutade man att upplösa föreningen.

– Inom Sveriges Körförbund har vi konstaterat att samarbetet mellan körorganisationerna är levande men att formerna för samarbete har förändrats sedan KÖRSAM bildades för mer än 40 år sedan, säger Lars Nilsson, förbundsdirektör vid Sveriges Körförbund. Samarbetena äger nu till största delen rum vid sidan av KÖRSAM.

Projektet Årets Körledare kommer att drivas vidare av Föreningen Sveriges Körledare. När det gäller det årliga Körforum har en arbetsgrupp bildats för att undersöka förutsättningarna för att genomföra Körforum 2013.


Aktuellt