Storkyrkans kör blir Kammarkören Musikaliska

I samband med att Domkyrkoförsamlingen i Stockholm i höstas omorganiserade sin körverksamhet upphörde Storkyrkans kör. Nu fortsätter kören sin verksamhet, under namnet Kammarkören Musikaliska. Kören kommer att arbeta som en fri förening men har sin fasta punkt för repetitioner och viss konsertverksamhet på Musikaliska i Stockholm (f d Nybrokajen 11). Det är länsmusiken i Stockholm som bjudit in kören att arbeta i huset, men man blir inte huvudman för kören.

Den 13 och 16 mars ger Kammarkören Musikaliska sina första konserter just på Musikaliska. Konserten den 13:e dirigeras av körens tidigare dirigent Gustaf Sjökvist och den 16:e delas dirigentskapet mellan Gustaf Sjökvist och körens nye dirigent Ian Plaude.

Läs mer om Kammarkören Musikaliska här, och om konserterna i mars här. Mer information om samarbetet mellan kören och länsmusiken finns på Mitt i musikens hemsida.


Aktuellt