Höjt Kulturrådsstöd

Sveriges Körförbund får ett höjt statligt stöd för sin verksamhet under 2012. Kulturrådet som fördelar verksamhetsbidrag till de centrala amatörorganisationerna ger förbundet 2.2 miljoner kronor, en höjning med 225.000 kr. De nya pengarna skall gå till det regionala utvecklingsarbete som är grunden för förbundets nya organisation.

-Vi är mycket nöjda och glada över att Kulturrådet nu stödjer vår roll i körlivet, säger förbundsdirektör Lars Nilsson. Det är ett mångårigt arbete med att visa vår betydelse som nu ger resultat i form av ett ökat verksamhetsbidrag.

I underlaget till Kulturrådets beslut kan man bland annat läsa: ”Sveriges Körförbund har en stark förankring både inom det breda amatörkörlivet, hos de professionella körerna och i det internationella körlivet och kan därigenom medverka till långsiktigt utveckling av körmusiken i Sverige.”

-Medlemmarna har visat att vi är en organisation man tror på och inte bara medlemmarna, utan också Statens Kulturråd, stödjer verksamhetsförändringen genom ytterligare medel riktade till just förändringsarbetet! avslutar Lars Nilsson.

 

Aktuellt