Tonkonstmedalj till Dan-Olof Stenlund

Vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 28 november tilldelades kördirigenten och professorn Dan-Olof Stenlund Medaljen För Tonkonstens Främjande sina insatser som kördirigent och pedagog.

Akademien skriver om Stenlund att ”hans konstnärskap präglas av stor inlevelse och hans tolkningar är alltid berörande för såväl exekutörer som lyssnare. Dan-Olof Stenlunds pedagogiska gärning är stor inte bara i de nordiska länderna utan i lika hög grad vid talrika internationella mästarkurser. Han är en av vårt lands stora musikprofiler som med stor personlig integritet ägnat sin skaparkraft åt den konst som gör vårt land till ett av världens främsta körländer.”


Aktuellt