MAIS skriver till ministern om kulturstatistik

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan har länge arbetat för att det skall finnas en heltäckande statistik över musikområdet. När den nya Myndigheten för kulturanalys bildades i år utgick många från att den skulle få uppdraget att ansvara för insamlandet av kulturstatistik även inom scenkonstområdet. Av olika orsaker är så inte fallet, och MAIS har därför skrivit till kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth och uppmanat henne att arbeta för att den nya analysmyndigheten skall få uppdraget.

Sveriges Körförbund är en av MAIS sju medlemsorganisationer (läs mer på www.mais.se).

Läs MAIS brev till departementet som pdf-fil här.


Aktuellt