Storkyrkans körliv omdanas

Stockholms domkyrkoförsamling rationaliserar sitt körliv. Församlingen meddelar att man på grund av den svåra ekonomiska situationen skurit ner på en musikertjänst och då också strukturerar om sin musikverksamhet. Storkyrkans kör, som under 44 år letts av Gustaf Sjökvist, läggs ner. I stället kommer körerna i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka att arbeta i båda kyrkorna. Tre körer kommer att ha huvudansvaret för körverksamheten: Domkyrkokören, S:t Jacobs kammarkör och en ny kör knuten till Storkyrkan. Dessutom fortsätter församlingens gosskör, ungdomskör och barnkör sin verksamhet.

Nedläggningen av Storkykans kör har mötts av många reaktioner. Gustaf Sjökvist själv säger till radioprogrammet Mitt i Musiken att han är kritisk till hur omgörningen har gått till och att kören inte informerats om förändringarna. En Facebookgrupp som protesterar mot nedläggningen har också bildats.

Läs mer:

www.storkyrkanskor.se

www.stockholmsdomkyrkoforsamling.se

www.facebook.com


Aktuellt